Skip To Content
Vergoeding Orthopedische Schoenen Vergoeding Orthopedische Schoenen

Vergoeding Orthopedische Schoenen

Vergoeding Orthopedische Schoenen

Orthopedische schoenen worden vanuit de basisverzekering vergoed, mits u hier de juiste verwijzing voor heeft van een arts of medisch specialist. Wel krijgt u te maken met het eigen risico en een eigen bijdrage.

 

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf zult moeten betalen voor de kosten die uit de basisverzekering worden vergoed. Er geldt in 2024 een wettelijk eigen risico van €385,-. Het kan zijn dat u er vrijwillig voor heeft gekozen om uw eigen risico te verhogen met een maximum van €885,-. Het is dus raadzaam om voorafgaand aan uw afspraak bij de orthopedisch schoenmaker de hoogte van uw eigen risico te controleren.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico krijgt u te maken met een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel is in 2024 vastgesteld op € 130,00 voor volwassenen en op € 65,00 voor kinderen onder de 16 jaar. Dit bedrag dient u zelf te betalen ongeacht of u uw eigen risico al heeft opgemaakt.

De eigen bijdrage komt bovenop het eigen risico.

  • 1. U betaalt eerst de eigen bijdrage.
  • 2. Voor het bedrag dat overblijft wordt uw eigen risico aangesproken.
  • 3. Het daarna resterende bedrag wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u een verwijzing heeft van een arts of medisch specialist.

Totale kosten orthopedische schoenen

Het totaal aan kosten dat u uiteindelijk zelf betaalt voor uw orthopedische schoenen, hangt dus af van de resterende hoogte van uw eigen risico en de hoogte van de eigen bijdrage (volwassen of kind).

Vergoeding voor werkschoenen via het UWV

Mensen die in het dagelijks leven aangewezen zijn op aangepaste schoenen, hebben soms recht op vergoeding voor werkschoenen via het UWV. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Voor deze vergoeding gelden specifieke voorwaarden. Vraag hiernaar tijdens uw bezoek aan de orthopedisch schoenmaker.

Kies uw verzekeraar
Wilt u een afspraak maken?
Anderen bekeken ook
Wij zijn aangesloten bij: